Harmonogram

 1. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  w dniu 10.09.2018 r.
 2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 17.09.2018 r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 20.09.2018 r.
 3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej
  do dnia 24.09.2018 r. do godz. 15.00 na adres:

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
(godziny pracy od 10.00 do 16.00)

O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 03.10.2018 r.

 1. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 15.10.2018 r. do godz. 15.00

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 18.10.2018 r.

 1. Prace konkursowe składać należy do dnia 23.11.2018 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Al. Wilanowska 204
02-730 Warszawa
(godziny pracy od 09.00 do 15.00)

 1. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 29.11.2018 r.

O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.

 1. O miejscu i dacie ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz ewentualnej dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-mpw.sarp.warszawa.pl
 2. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej konkursu tj.: konkurs-mpw.sarp.warszawa.pl