Regulamin

REGULAMIN_KONKURSU

Załącznik do Regulaminu nr 1

Załącznik do Regulaminu nr 1a

Załącznik do Regulaminu nr 1b

Załącznik do Regulaminu nr 1c

Załącznik do Regulaminu nr 2

Załącznik do Regulaminu nr 3

Załącznik do Regulaminu nr 4

Załącznik do Regulaminu nr 5

Załącznik do Regulaminu nr 6

Załącznik do Regulaminu nr 7 IPU

Załącznik do Regulaminu nr 8a – 8j (zip)

Załącznik do Regulaminu nr 8k (Zalecenia Konserwatorskie)

Załącznik do Regulaminu nr 8l Tabela bilansu