Nagrody

W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia, przy czym pierwsza (I) nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej.
Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi 60 000 zł brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.

I NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 25 000 zł brutto
– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto
III NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto

Organizator dopuszcza możliwość przyznania dwóch dodatkowych nagród pieniężnych
w formie wyróżnień, po 5 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy.