Wyniki konkursu

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA MODERNIZACJ I ROZBUDOWĘ WILII NARUTOWICZA PRZY UL. PARKOWEJ 23 W WARSZAWIE NA POTRZEBY ODDZIAŁU MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO

Zatwierdzoną przez Kierownika Zamawiającego w dniu 29 listopada 2018 r. decyzją obecnych na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2018 r. członków Sądu Konkursowego, po dokładnej analizie 7 złożonych do konkursu prac konkursowych w kontekście wymagań Zamawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, Sąd konkursowy postanowił o przyznaniu I Nagrody oraz sześciu równorzędnych wyróżnień.

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Sąd konkursowy po wysłuchaniu opinii o pracach Sędziego referenta, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursowym konkursu architektoniczno-urbanistycznego na modernizację i rozbudowę Willi Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, zdefiniował podstawowe problemy jakie pojawiły się w pracach i po dyskusji uznał, że w sposób najpełniejszy i najwłaściwszy rozwiązuje je praca nr 006. Pracy tej postanowiono przyznać jednogłośnie I nagrodę.

Dodatkowo stwierdzono dużą różnicę jakości zaproponowanych rozwiązań zarówno programowych, jak i ideowych pomiędzy pracą nagrodzoną a pozostałymi pracami. Zostało to w konsekwencji wyrażone przez nie przyznanie kolejnych nagród regulaminowych, a przyznanie pozostałym pracom wyróżnień równorzędnych w ramach regulaminowego limitu kwotowego.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu:

I NAGRODĘ w wysokości 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym pracowaniem pracy konkursowej otrzymuje

Praca konkursowa 006
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 508246)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

BDR Architekci sp. z o.o.
Ul. Ludna 3a/17, 00-405 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj

Opinia o pracy konkursowej nagrodzonej I Nagrodą

Praca konkursowa 006
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 508246)

Pracy nr 006 przyznano I nagrodę za właściwe odniesienie się do wszystkich aspektów projektu modernizacji i rozbudowy oddziału MHPRL a w szczególności do: ukształtowania strefy wejścia, uszanowania walorów historycznej zabudowy, stworzenia poprawnego układu funkcjonalnego i zaprojektowania tłowej formy nowego pawilonu z uszanowaniem relacji stare-nowe. Przyjęcie przez autora/ów pracy zasadniczego założenia projektowego jakim jest przywrócenie świetności wyjątkowemu miejscu jakim jest Willa Narutowicza wraz z jej otoczeniem miało w pracy swoje odzwierciedlenie w każdej następnej decyzji projektowej zarówno przy kształtowaniu układu funkcjonalnego jak i rozwiązań formalnych. Na szczególną uwagę zasługuje sposób zaprojektowania bryły nowego pawilonu, która swą lekką strukturą, zastosowaniem ciemnego drewna, nawiązuje i dopełnia projektowany wokół zabytkowej willi ogród stając się jego integralną częścią. Jury doceniło staranne i wnikliwe zaprojektowanie strefy wejścia do siedziby Muzeum od ulicy Parkowej z wrzecionowatym podjazdem i elegancką bramą wjazdową o właściwej skali w stosunku do zabytkowego budynku. Zaproponowane przez autora/ów pracy odtworzenie naczółka willi Narutowicza pokazuje, jak elegancka była fasada budynku autorstwa Mariana Kontkiewicza i potwierdza słuszność przyjętych w projekcie założeń.

Zalecenia Sądu Konkursowego do pracy konkursowej nr 006, która zdobyła I Nagrodę

Jako zalecenia pokonkursowe Jury rekomenduje:

  • adaptację całości piwnic Willi Narutowicza na funkcję muzealną (dodatkowe pomieszczenia min. na archiwum zakładowe i salę digitalizacyjną),
  • zaprojektowanie pomieszczenia na odpady w strefie dostaw do muzeum,
  • zmianę lokalizacji szachtów pawilonu i stworzenie bardziej elastycznej przestrzeni wystawowej na poziomie „0”,
  • zamianę lokalizacji sklepu z kawiarnią,
  • zaprojektowanie dodatkowego wejścia do pawilonu od strony tarasu, które umożliwi niezależne funkcjonowanie pawilonu w godzinach zamknięcia Muzeum,
  • zaprojektowanie pomieszczeń sanitarnych w nowym pawilonie,
  • przyjęcie założenia o braku urządzeń technicznych na dachu pawilonu i podporządkowanie temu założeniu wszystkich rozwiązań technologicznych i instalacyjnych.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 5 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 001

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 125671)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

MAMGUSTA pracownia projektowa Sebastian Tabędzki
Ul. Działkowa 89/3, 05-808 Parzniew

Skład zespołu autorskiego:

autor: Sebastian Tabędzki, współpraca: Łukasz Lautsch, Małgorzata Grzybowska, Jakub Pierzchała

.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 5 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 002

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 221816)

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. INOONI Jakub Zygmunt|
Ul. Szymanowskiego 2A/6, 41-400 Mysłowice

2. PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne
Ul. Niecała 8/3, 25-305 Kielce

Skład zespołu autorskiego:

Przemysław Sokołowski, Jakub Zygmunt, Małgorzata Skowron

.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 5 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 003

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 112211)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Ul. Stawki 8/71, 00-193 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Agnieszka Lewandowska, Tomasz Saracen, Maciej Kowalczyk

.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 5 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 004
(
numer nadany przez Uczestnika konkursu 102030)

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

NADUKA Piotr Naduk
Ul. Siemiatycka 9 lok. 70, 01-312 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Piotr Naduk, Paweł Naduk,
współpraca: Jędrzej Lubacz wizualizacje, Joanna Basińska

.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 5 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 005
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 465768)
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:
1. NM architekci Zuzanna Szpocińska
ul. Gersona 19/2, 03-307 Warszawa
2. NM architekci Tomasz Marcinkiewicz
ul. Gersona 19/2, 03-307 Warszawa
3. Jerzy Grochulski
ul. Kilara 3/77, 02-776 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marcinkiewicz, Jerzy Grochulski, Karolina Kayzer – architektura krajobrazu

.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 5 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa nr 007
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 742518)

Piotr Kłoskowski Architekt
ul. Fieldorfa E. Gen. 10/82, 03-984 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Piotr Kłoskowski