Sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z 8 osób.
W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
Przewodniczący:
arch. Andrzej Bulanda – Sędzia Konkursowy SARP
Sędzia referent:
arch. Maciej Kuryłowicz – Sędzia Konkursowy SARP
Członkowie:
dr hab. Jerzy Mazurek – zastępca dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
arch. Małgorzata Pastewka – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Izabela Stelmańska – zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
arch. Marlena Happach – dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
Dorota Bagińska – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Monika Basińska – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie